پرتودرمانی با کمک تصویربرداری شیمیایی حاوی نانوذرات انجام شد

پرتودرمانی با کمک تصویربرداری شیمیایی حاوی نانوذرات انجام شد

روش‌های درمانی برای سرطان، جراحی، پرتودرمانی یا ایمونوتراپی به‌طور عمده براساس محل، اندازه و بدخیمی تومور تعیین می‌شود. این اطلاعات معمولاً توسط تصویربرداری آناتومیکی MRI یا سی‌تی اسکن یا سونوگرافی و با استفاده از سنجش‌های بیولوژیکی از بافت‌های به دست آمده توسط بیوپسی تومور به دست می‌آید، انجام می‌شود.

330