ساخت شیشه‌هایی که با نور خورشید مانع از رشد بیوفیلم‌دریایی می‌شوند

ساخت شیشه‌هایی که با نور خورشید مانع از رشد بیوفیلم‌دریایی می‌شوند

بیوفیلم‌‌ها، مجموعه‌ای از میکروارگانیسم‌های متصل به یکدیگر و معمولاً به یک سطح هستند که بسیار سریع روی سطوح مختلف غوطه ور در آب رشد می کند. تجمع بیوفیلم می تواند به تجهیزات موجود در آب دریاها آسیب برساند و شفافیت نوری شیشه‌های مورد استفاده برای دوربین‌ها و دستگاه‌های ارتباطی را کاهش دهد.

66
گرافن موجب بهبود عملکرد نانولیتوگرافی صنعتی می‌شود

گرافن موجب بهبود عملکرد نانولیتوگرافی صنعتی می‌شود

یک شرکت کره‌ای قصد دارد تا با استفاده از گرافن لیتوگرافی فرابنفش شدید (EUV) را توسعه می‌دهد. این شرکت ماده‌ای ارائه کرده است که انتظار می‌رود عملکرد تجهیزات لیتوگرافی فرابنفش شدید شرکت ASML را بهبود دهد. ASML یک شرکت تجهیزات نیمه‌هادی هلندی است.

318