تهیه، بررسی و اصلاح پروپوزال برای گرنت‌های تحقیقاتی بین‌المللی

تهیه، بررسی و اصلاح پروپوزال برای گرنت‌های تحقیقاتی بین‌المللی

۸ مرداد کارگاه تهیه، بررسی و اصلاح پروپوزال برای گرنت‌های تحقیقاتی بین‌المللی با تمرکز بر گرنت‌های حوزه تحقیقات محاسباتی، در ستاد ویژه توسعه فناوری ‌نانو برگزار می‌شود. آخرین مهلت ثبت‌نام در این کارگاه ۶ مرداد ۱۳۹۹ است.

198