دولت بریتانیا نگران فروش یک شرکت نانویی است

دولت بریتانیا نگران فروش یک شرکت نانویی است

گروهی از شرکت‌ها قصد دارند تا پرپتوس کربن (Perpetuus Carbon) را خریداری کنند، اما به دلیل نگرانی‌های امنیتی، بریتانیا ممکن است این معامله را مسدود کند. هنوز مشخص نیست که چرا بریتانیا نسبت به فروش این شرکت نانویی حساس است و نسبت به جلوگیری از فروش آن اقدام کرده است.

591