برگزاری چهارمین کنگره بین‌المللی نانو پزشکی و ایمنی نانو (NMNS 2023)

برگزاری چهارمین کنگره بین‌المللی نانو پزشکی و ایمنی نانو (NMNS 2023)

دانشکده علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن نانو فناوری پزشکی ایران با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، چهارمین کنگره بین‌المللی نانو پزشکی و ایمنی نانو (NMNS 2023) را در تاریخ ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، برگزار می‌کند.

729
گزارش صنعتی کاربرد فناوری نانو در پروتزها و ایمپلنت‌های ارتوپدی

گزارش صنعتی کاربرد فناوری نانو در پروتزها و ایمپلنت‌های ارتوپدی

گزارش صنعتی با موضوع «کاربرد فناوری نانو در پروتزها و ایمپلنت‌های ارتوپدی» منتشر شده است که در آن جزئیات مربوط کاربردها و تاثیرات فناوری پروتزها و ایمپلنت‌های ارتوپدی در حوزه پزشکی درج شده است.

324