پلاستیک‌های بازیافتی به تولید پیل‌های سوختی ارزان کمک می‌کند

پلاستیک‌های بازیافتی به تولید پیل‌های سوختی ارزان کمک می‌کند

با پیرولیز پلاستیک‌های موجود در زباله، محققان نانولوله‌های کربنی تولید کردند که درون آن‌ها نانوذرات فلزی قرار دارد. این نانولوله‌ها با قرار گرفتن درون آند پیل سوختی، عملکرد آن را بهبود دادند. در این پروژه نیاز به استفاده از نانوذرات فلزی گران‌بها نبود.

374
ربات‌هایی که پلاستیک‌ها را از اکوسیستم یافته و از بین می‌برند

ربات‌هایی که پلاستیک‌ها را از اکوسیستم یافته و از بین می‌برند

پژوهشگران نشان دادند که ربات‌هایی با اندازه باکتری پلاستیک‌های ریز را شکسته و آن‌ها را از بین می‌برند. با این فناوری می‌توان میکروپلاستیک‌های موجود در اکوسیستم‌های مختلف را پیدا کرد و از بین برد.

605
ژل‌کُت‌های رسانای تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی برای صنعت پلاستیک

ژل‌کُت‌های رسانای تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی برای صنعت پلاستیک

چند شرکت مختلف با به اشتراک‌گذاری فناوری‌های خود، پوشش‌های رسانای تقویت شده با نانولوله ‌کربنی ساخته‌اند که می‌تواند به ارتقای عملکرد پلیمرها و پلاستیک‌ها کمک کند.

464