آب و هوا را با هم تحویل بگیرید!

آب و هوا را با هم تحویل بگیرید!

شرکت دانا تجهیز پترو آب پمپ ورتکس دوفازی تولید و به بازار عرضه کرده است که می‌تواند با تولید حباب در مقیاس میکرو-نانو، در گندزدایی و هوادهی فرآیندهای صنعتی بسیار موثر باشد.

689