نانومحصولاتی برای کاهش ریسک تب و عفونت پس از عمل و پانسمان

نانومحصولاتی برای کاهش ریسک تب و عفونت پس از عمل و پانسمان

شرکت باند و گاز و پنبه کاوه با استفاده از ترکیبات آنتی‌باکتریال موفق به تولید باند، گاز استریل و پدهای آنتی‌باکتریال شده است که می‌تواند ریسک تب و عفونت پس از عمل و پانسمان را به حداقل برساند.

888