اقبال زیادی برای ارتقای پنل‌های خورشیدی با نانومواد وجود دارد

اقبال زیادی برای ارتقای پنل‌های خورشیدی با نانومواد وجود دارد

مطالعات زیادی روی استفاده از خواص پلاسمونیک نانوذرات در ارتقای کارایی پیل‌های خورشیدی پروسکیتی انجام شده است که نشان از نقش مهم این نانوذرات در توسعه پنل‌های خورشیدی دارد. افزایش ۸۹ درصدی کارایی پیل‌های خورشیدی پروسکیتی با نانوذرات طلا و نقره، یکی از دستاوردهای این حوزه است.

812
ایده‌ یک زوج برای حل چالش انباشت برف روی صفحات خورشیدی

ایده‌ یک زوج برای حل چالش انباشت برف روی صفحات خورشیدی

در رقابتی که توسط وزارت انرژی آمریکا برگزار شد، ایده‌ای توسط یک زوج ارائه شد که در آن از فناوری‌نانو برای حل مشکل انباشت برف روی صفحات خورشیدی استفاده شده است. این ایده در حال پیاده‌سازی و رسیدن به نمونه پایلوت است.

688