اجاق گاز شرکت اسنوا با پوشش نانویی چربی را به خود نمی گیرد

اجاق گاز شرکت اسنوا با پوشش نانویی چربی را به خود نمی گیرد

از اجاق گازهای شرکت اسنوا با ویژگی چربی گریزی در یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر سعید سرکار رییس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو رونمایی شد.

2124