وضعیت کاتالیزورهای الکتروشیمیایی مبتنی بر کربن در مسیر تجاری‌سازی چگونه است؟

وضعیت کاتالیزورهای الکتروشیمیایی مبتنی بر کربن در مسیر تجاری‌سازی چگونه است؟

به تازگی محققان مقاله‌ای در مجله Nano Research Energy منتشر کردند که در آن به بررسی کاتالیزورهای الکتروشیمیایی مبتنی بر کربن پرداختند. آن‌ها موانع موجود در مسیر تجاری‌سازی و استفاده صنعتی از این ساختارها را مطالعه کردند.

107