بی‌نیازی از واردات با تولید کاتالیست‌های آلومینا ایرانی

بی‌نیازی از واردات با تولید کاتالیست‌های آلومینا ایرانی

شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان انواع مختلف کاتالیست‌های نانویی از جمله کاتالیست آلومینای فعال، کاتالیست اکتیو آلومینا پروموت شده با آهن و کاتالیست بازیابی سولفور را تولید می‌کند که با تولید این نوع کاتالیست‌ها نیاز به واردات آن‌ها از خارج رفع شده است.

255
جلوگیری از خروج ارز از کشور با تولید کاتالیست‌های آلومینا

جلوگیری از خروج ارز از کشور با تولید کاتالیست‌های آلومینا

شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان با داشتن پتانسیل تولید انواع کاتالیست‌ها به ویژه کاتالیست آلومینا موجب قطع وابستگی به خارج و صرفه‌جویی ارزی شده است. این شرکت برای کاتالیست اکتیو آلومینا پروموت شده با آهن و کاتالیست بازیابی سولفور موفق به دریافت گواهی‌نانومقیاس شده است.

435