آنتی‌بادی‌ها تحویل نانوذرات اسیدهای نوکلئیک را بهبود می‌بخشند

آنتی‌بادی‌ها تحویل نانوذرات اسیدهای نوکلئیک را بهبود می‌بخشند

تحقیقات اخیر نشان داده است که برخی از اسیدهای نوکلئیک، مانند RNA پیام‌رسان (mRNA)، DNA و مولکول‌های مربوطه به آن، می‌توانند در محیط آزمایشگاهی برخی بیماری‌ها را درمان کنند و انتظار را برای بهبود درمان‌های انسانی در بیماری‌هایی از جمله سرطان و بیماری‌های ژنتیکی و عروقی ایجاد کنند. اسیدهای نوکلئیک درمانی (TNA) به طور بالقوه می‌توانند به‌عنوان ابزار، دارو یا واکسن برای درمان، پیشگیری یا تشخیص به‌کار گرفته شوند.

642