در نمایشگاه کتاب: عرضه شش‌گانه سیاست‌نگاری تجارب توسعه نانوفناوری در ایران

در نمایشگاه کتاب: عرضه شش‌گانه سیاست‌نگاری تجارب توسعه نانوفناوری در ایران

انتشارات کتاب فردا مجموعه شش‌گانه سیاست‌نگاری تجارب توسعه نانوفناوری در ایران (الگوی پیشرفت نانو) را در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای علاقه‌مندان عرضه می‌کند.

1247
روایت شکل گیری ستاد فناوری نانو در ایران در کتاب «الف تا ی»

روایت شکل گیری ستاد فناوری نانو در ایران در کتاب «الف تا ی»

کتاب «الف تا ی» ضمن روایت چگونگی تشکیل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و تدوین راهبردهای توسعه این فناوری در ده سال اول، رویکردها، اندیشه‌ها و باورهای متجلی در این سند و انگیزه‌های نهفته در آن را روایت می‌کند.

2687