فراخوان شناسایی طرح‌های صنعتی زنجیره کربن، دوده و گرافیت اعلام شد

فراخوان شناسایی طرح‌های صنعتی زنجیره کربن، دوده و گرافیت اعلام شد

فراخوان چالش شناسایی طرح‌های صنعتی زنجیره کربن، دوده و گرافیت اعلام شد. شرکت‌کنندگان و فناوران فرصت دارند تا ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ با مراجعه به سایت چالش، اقدام به ارسال طرح پیشنهادی در قالب فرم مورد نظر ‌کنند.

302