کفی کفش نانویی ایرانی، یک دهم قیمت نمونه فرانسوی

کفی کفش نانویی ایرانی، یک دهم قیمت نمونه فرانسوی

مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت پاپیا طب از کیفیت بالا و قیمت پایین کفی‌های طبی این شرکت خبر داد، کفی‌هایی که نسبت به نمونه فرانسوی از آپشن‌های بیشتری برخوردار بوده و در عین حال قیمت آن یک دهم نمونه خارجی است.

1097