نانو کورکومین به درمان بیماری‌های عصبی کمک می‌کند

نانو کورکومین به درمان بیماری‌های عصبی کمک می‌کند

در یک مقاله مروری که با عنوان Neuroprotective Effects of Curcumin in Neurodegenerative Diseases در مجله Foods منتشر شده است، محققان ایتالیایی نقش محافظت کننده عصبی کورکومین و نانوذرات حاوی کورکومین را در بیماری‌های نورودژنراتیو نشان داده‌اند.

77