چالش نوآوری: توسعه کپسول آندوسکوپی

چالش نوآوری: توسعه کپسول آندوسکوپی

شبکه تبادل با همکاری شتابدهنده سلام تک چالش توسعه کپسول آندوسکوپی را برگزار می‌کند. علاقه‌مندان تا ۱۷ اردیبهشت فرصت دارند تا در چالش نوآوری با موضوع کپسول آندوسکوپی شرکت کنند. هدف اصلی این چالش ساخت کپسول آندوسکوپی، گیرنده‌ی آن و برنامه لازم بر روی سیستم است تا بتواند با پردازش مناسب تصاویر تهیه شده توسط کپسول اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص بیماری‌های دستگاه گوارش را تهیه کند.

752