کیسه فریزرهای نانویی را، بدون افت خواص، تا ده بار می‌توان استفاده کرد

کیسه فریزرهای نانویی را، بدون افت خواص، تا ده بار می‌توان استفاده کرد

به گفته مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت پاکان پلاستکار، کیسه فریزرهای نانویی این شرکت را می‌توان تا ده بار استفاده کرد بدون این که افت خواص داشته باشد. افزایش ماندگاری مواد غذایی و کاهش دورریز و آسیب کمتر به محیط زیست از جمله مزیت‌های این محصول نانویی است.

547