گاز یک بُعدی دیده‌اید؟

گاز یک بُعدی دیده‌اید؟

برای اولین بار، دانشمندان با موفقیت اتم‌های کریپتون (KR)، را در داخل یک نانولوله کربنی به دام انداختند تا با این کار یک گاز یک بعدی تشکیل دهند. این شرایط امکان مطالعه رفتار گازها را زیر میکروسکوپ فراهم می‌کند.

152