همکاری مشترک برای توسعه صنعت باتری با کمک فناوری‌ نانو

همکاری مشترک برای توسعه صنعت باتری با کمک فناوری‌ نانو

یکی از شرکت‌های نانویی استرالیا با پیوستن به کنسرسیومی متشکل از ۶۰ شرکت و دانشگاه، قصد دارد تجارب و محصولات خود را در حوزه فناوری‌ نانو در اختیار این کنسرسیوم قرار دهد تا در نهایت از آن برای توسعه صنعت باتری استفاده شود.

463