برگزاری اختتامیه گردهمایی علمی-دانشجویی «ساینس اسلم» در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

برگزاری اختتامیه گردهمایی علمی-دانشجویی «ساینس اسلم» در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

فراهم کردن مقدمات لازم جهت برگزاری گردهمایی علمی-دانشجویی به عنوان جزیی از فرآیند مدیریت دانش در عرصه علم، برقراری و تقویت ارتباط میان دانشجویان رشته‌های مختلف به منظور تبادل اندیشه، یادگیری، ارائه یافته‌ها و نظریه‌های جدید، ایجاد و گسترش زبان مشترک علمی بین رشته‌ای، امری ضروری است. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با تدوین یک آیین‌نامه، نسبت به برگزاری گردهمایی‌های علمی-دانشجویی در زمینه مختلف علمی از جمله نانو در سطح کشوری اقدام می‌نماید.

75