شاهکار مهندسی: تبدیل نوترینو به الکتریسیته با کمک فناوری ‌نانو

شاهکار مهندسی: تبدیل نوترینو به الکتریسیته با کمک فناوری ‌نانو

گروه انرژی نوترینو در آلمان در حال توسعه فناوری است که در آن از نانومواد برای تبدیل حرکت نوترینو به الکتریسیته استفاده می‌شود. نوترینو یکی از ذرات بنیادی بوده که به ندرت با چیزی واکنش می‌دهد.

603