صادرات فرش ایرانی با خواص آنتی‌باکتریال به چند قاره‌

صادرات فرش ایرانی با خواص آنتی‌باکتریال به چند قاره‌

شرکت نساجی فرخ سپهر کاشان (عضو گروه فرش فرهی) موفق به صادرات فرش‌های ایرانی حاوی نانومواد آنتی‌باکتریال به کشورهای مختلف اروپایی، آفریقایی و آسیایی شده است. اتریش، آلمان و انگلستان برخی از مقاصد صادراتی فرش‌های شرکت نساجی فرخ سپهر کاشان است.

1489