اشتراک فناوری‌ برای توسعه باتری نانو به منظور استفاده در دوچرخه‌های برقی

اشتراک فناوری‌ برای توسعه باتری نانو به منظور استفاده در دوچرخه‌های برقی

سه شرکت با همکاری یکدیگر به دنبال ارائه باتری‌های گرافنی برای استفاده در دوچرخه‌های برقی هستند. در این پروژه، این سه شرکت، توانمندی‌های خود را به اشتراک می‌گذارند.

224