گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۹

گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۹

«گزارش‌عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۹» در راستای اطلاع‌رسانی اقدامات صورت گرفته در خصوص برنامه‌های سند گسترش کاربرد فناوری نانو مصوب هیئت‌وزیران و تشریح عملکرد ستاد ویژه توسعه‌ فناوری‌ نانو در ۵ فصل منتشر شد. در فصل اول گزارش، وضعیت کشور در راستای اهداف کلان پیشرفت فناوری نانو بیان شده است. بر این اساس:

1340
گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۹۸ منتشر شد

گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۹۸ منتشر شد

کتاب «گزارش‌عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۸» در راستای اطلاع‌رسانی اقدامات صورت گرفته در راستای برنامه‌های سند گسترش کاربرد فناوری نانو مصوب هیئت‌وزیران و همچنین تشریح عملکرد ستاد توسعه‌ فناوری‌نانو در سال ۱۳۹۸ در ۵ فصل به شرح زیر منتشر شد:

846
گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۹۷ منتشر شد

گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۹۷ منتشر شد

به دنبال تصویب سند «گسترش کاربرد فناوری نانو ایران» در هیأت وزیران و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، ستاد فناوری نانو گزارش عملکرد اجرای این سند در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد.

1369
گزارش عملکرد برنامه پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۵ منتشر شد

گزارش عملکرد برنامه پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۵ منتشر شد

کتاب «گزارش عملکرد برنامه پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۵» در راستای اطلاع‌رسانی در خصوص اقدامات صورت‌گرفته در جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های سند ده ساله دوم پیشرفت فناوری نانو در ایران و عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۹۵ منتشر شد.

2062