گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در سال ۱۴۰۱ منتشر شد

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در سال ۱۴۰۱ منتشر شد

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و میکرو، «گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در سال ۱۴۰۱» را در قالب ۴ فصل منتشر کرد. این گزارش به تشریح اقدامات صورت‌گرفته در راستای برنامه‌های سند گسترش کاربرد فناوری نانو (مصوب هیئت وزیران) و همچنین عملکرد این ستاد در این خصوص پرداخته است.

1015
گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در سال ۱۴۰۰ منتشر شد

گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در سال ۱۴۰۰ منتشر شد

«گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در سال ۱۴۰۰» منتشر شد. این گزارش به اطلاع‌رسانی اقدامات صورت گرفته در خصوص برنامه‌های سند گسترش کاربرد فناوری نانو (مصوب هیئت‌وزیران) و تشریح عملکرد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در قالب ۵ فصل پرداخته است.

1296
گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۹

گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۹

«گزارش‌عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۹» در راستای اطلاع‌رسانی اقدامات صورت گرفته در خصوص برنامه‌های سند گسترش کاربرد فناوری نانو مصوب هیئت‌وزیران و تشریح عملکرد ستاد ویژه توسعه‌ فناوری‌ نانو در ۵ فصل منتشر شد. در فصل اول گزارش، وضعیت کشور در راستای اهداف کلان پیشرفت فناوری نانو بیان شده است. بر این اساس:

2294
گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۹۸ منتشر شد

گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۹۸ منتشر شد

کتاب «گزارش‌عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۸» در راستای اطلاع‌رسانی اقدامات صورت گرفته در راستای برنامه‌های سند گسترش کاربرد فناوری نانو مصوب هیئت‌وزیران و همچنین تشریح عملکرد ستاد توسعه‌ فناوری‌نانو در سال ۱۳۹۸ در ۵ فصل به شرح زیر منتشر شد:

1591
گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۹۷ منتشر شد

گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۹۷ منتشر شد

به دنبال تصویب سند «گسترش کاربرد فناوری نانو ایران» در هیأت وزیران و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، ستاد فناوری نانو گزارش عملکرد اجرای این سند در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد.

1752
گزارش عملکرد برنامه پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۵ منتشر شد

گزارش عملکرد برنامه پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۵ منتشر شد

کتاب «گزارش عملکرد برنامه پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۵» در راستای اطلاع‌رسانی در خصوص اقدامات صورت‌گرفته در جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های سند ده ساله دوم پیشرفت فناوری نانو در ایران و عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۹۵ منتشر شد.

2228
کتاب گزارش عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو  در سال ۹۳ منتشر شد

کتاب گزارش عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۹۳ منتشر شد

کتاب «گزارش عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۹۳» که در راستای اطلاع‌رسانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های سند راهبرد آینده و عملکرد برنامه‌های ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۹۳، تدوین شده است، منتشر شد.

4004
کتاب گزارش عملکرد ستاد نانو در سال ۹۱ منتشر شد

کتاب گزارش عملکرد ستاد نانو در سال ۹۱ منتشر شد

گزارش عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۹۱ منتشر شد. این گزارش که در آن تلاش‌های صورت‌گرفته برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های سند راهبرد آینده در سال ۱۳۹۱ مستند شده، ششمین گزارش از این مجموعه به شمار می‌رود.

3351