کتاب گزارش عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو  در سال ۹۳ منتشر شد

کتاب گزارش عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۹۳ منتشر شد

کتاب «گزارش عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۹۳» که در راستای اطلاع‌رسانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های سند راهبرد آینده و عملکرد برنامه‌های ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۹۳، تدوین شده است، منتشر شد.

4007
کتاب گزارش عملکرد ستاد نانو در سال ۹۱ منتشر شد

کتاب گزارش عملکرد ستاد نانو در سال ۹۱ منتشر شد

گزارش عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۹۱ منتشر شد. این گزارش که در آن تلاش‌های صورت‌گرفته برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های سند راهبرد آینده در سال ۱۳۹۱ مستند شده، ششمین گزارش از این مجموعه به شمار می‌رود.

3352