انتشار گزارش عملکرد ۲۰ ساله ترویج فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران

انتشار گزارش عملکرد ۲۰ ساله ترویج فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران

«گزارش عملکرد ۲۰ ساله ترویج فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران» منتشر شد. این گزارش، در ۴ فصل و ۲۴۶ صفحه به تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای ترویج فناوری نانو توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از ابتدای شکل‌گیری اولین اقدامات ترویجی فناوری نانو (در سال ۱۳۸۰) تا پایان سال ۱۳۹۹ می‌پردازد.

639