امید به احیاء کشاورزی روستایی، با یک فناوری‌نانویی، افزایش یافته است

امید به احیاء کشاورزی روستایی، با یک فناوری‌نانویی، افزایش یافته است

راه‌اندازی گلخانه‌های گرافنی در شمال شرقی چین که زمستان‌های سرد دارد موجب شد تا کشت محصولات کشاورزی در روزهای سرد سال نیز ادامه داشته باشد. افزایش درآمد جامعه روستایی و تنوع سبد غذایی مردم محلی از جمله دستاوردهای این گلخانه‌ها است.

53
افزایش ۲۰ درصدی تولید گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای با فناوری ‌نانو

افزایش ۲۰ درصدی تولید گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای با فناوری ‌نانو

با استفاده از فیلم‌ نانویی شرکت یوبی‌کیودی در ۱۹ گلخانه مختلف، کارایی تولید گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای ۲۰ درصد افزایش یافته است. دلیل این امر، تبدیل پرتوهای فرابنفش و آبی به قرمز و نارنجی توسط نانومواد بوده که این طول موج‌های قرمز و نارنجی موجب افزایش فتوسنتز در گیاه می‌شود.

993