افزایش سطح آنتی اکسیدان‌ها در گوجه فرنگی از طریق آبیاری با نانوحباب هیدروژن

افزایش سطح آنتی اکسیدان‌ها در گوجه فرنگی از طریق آبیاری با نانوحباب هیدروژن

به تازگی تحقیقاتی روی تاثیر نانوحباب‌های هیدروژن بر میزان آنتی‌اکسیدان‌های گوجه‌فرنگی بررسی شده است. این نتایج نشان می‌دهد که استفاده از نانوحباب هیدروژن می‌تواند سطح آنتی‌اکسیدان‌ها را افزایش دهد.

78