تولید باتری در آمریکایی شمالی به کمک یک شرکت نانویی افزایش می‌یابد

تولید باتری در آمریکایی شمالی به کمک یک شرکت نانویی افزایش می‌یابد

شرکت قسم‌ادونسد متریالز از پیوستن خود به سازمان NAATBatt خبر داد. این سازمان به دنبال استفاده از راه‌حل‌های مبتنی بر نانولوله‌کربنی برای تولید بیشتر باتری در امریکای شمالی است.

337