تبدیل تهدید به فرصت: استفاده از سم برای ساخت نانوزیست ‌حسگر

تبدیل تهدید به فرصت: استفاده از سم برای ساخت نانوزیست ‌حسگر

برخی باکتری‌ها سمی را آزاد می‌کنند که منافذی روی سلول‌های دیگر ایجاد می‌کند. دانشمندان دریافته‌اند که با استفاده از منافذ ایجاد شده در اثر آئرولیسین و مهندسی ژنتیک آن‌ها می‌توان از آن به‌عنوان یک حسگر با قدرت تفکیک بالا برای تشخیص DNA و پروتئین استفاده کرد.

1199