تشکیل کنسرسیومی برای استفاده از گرافن در توسعه اینترنت اشیاء

تشکیل کنسرسیومی برای استفاده از گرافن در توسعه اینترنت اشیاء

با همکاری چند شرکت آلمانی و مراکز تحقیقات اروپایی، پروژه جدیدی به نام GATEPOST آغاز شده که تحت برنامه Horizon و با پشتیبانی پیشگامی پرچمدار گرافن، قرار است روی توسعه گرافن در حوزه اینترنت اشیاء (IoT) کار شود.

209