ایجاد LED روی لباس و کاغذ با استفاده از یک قلم

ایجاد LED روی لباس و کاغذ با استفاده از یک قلم

چوان وانگ وهمکارانش از دانشگاه واشنگتون، قلم‌های حاوی جوهر ساخته‌اند که به افراد اجازه می‌دهد دستگاه‌های الکترونیک نوری انعطاف‌پذیر و قابل کشش را روی مواد روزمره از جمله کاغذ، منسوجات، لاستیک، پلاستیک و اشیا سه‌بعدی با دست‌ ایجاد کنند.

364