استفاده از جوهر آنزیمی در ساخت نانومتری

۲۰ آوریل ۲۰۰۴- محققین دانشگاه دوک نشان دادند که می‌توان از آنزیم‌ها برای ایجاد الگوهایی در اندازه‌های نانو بر روی سطوح طلا استفاده کرد.