استفاده از تصاویر اتمی در مطالعه سرامیک‌

۱۵ آوریل ۲۰۰۴- تصاویر اتمی جدید در آزمایشگاه ملی آک‌ریج وزارت انرژی آمریکا، امکان پیش‌بینی و مدل‌سازی خواص و رفتار مواد سرامیکی پیشرفته را برای محققین فراهم می‌آورد.