ترانزیستورهای نانولوله‌ای سرعت بالا

۳۰ آوریل ۲۰۰۴- مهندسین آمریکایی اولین ترانزیستور سرعت بالا را از نانولوله‌های کربنی ساخته‌اند. پیتر برک و همکارانش در دانشگاه کالیفرنیا (در ایروین) نشان دادند که وسیله آنها (یک نانولوله تک‌دیواره که به صورت ساندویچ، بین دو الکترود طلا قرار گرفته است) ‌در