جیوه‌زدایی از آب به کمک نانومواد

۶ آوریل ۲۰۰۴- محققین آزمایشگاه ملی پاسیفیک نورث‌وست واقع در آمریکا، از سرامیک‌های نانوحفره‌ای که با تک‌لایه‌های تیول، فعال ۱ شده بودند برای جیوه‌زدایی از آب استفاده کردند. تک‌لایه‌های خودسامان تیول بر روی سیلیکای میان‌حفره‌ای ۲ (thiol-SAMMS ) می‌توانند کا