تصفیه‌کننده‌های هوا

۲۹ فوریه ۲۰۰۴- شرکت الکترونیکی سامسونگ، پیشگام فناوری دیجیتالی در منطقه وجهان، تصفیه‌کننده‌های هوای تولیدی خود را که به سیستم جدید نانوفیلتراسیون e-HEPA (جهت راندمان بالای الکتریکی با توقف جزئی) مجهز می‌باشند، وارد بازار نموده است.