تشخیص ویروس‌ها با میکروسکوپ نیروی اتمی

۱۵ مارس ۲۰۰۴- محققی ن شرکت BioForce Nanosciences از دانشگاه ایالتی آیوا و دانشگاه دس مونیز، یک میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) را با یک روش تشخیص ویروس ترکیب نموده‌اند تا ابزاری بسیار سریع برای تشخیص ویروس‌ها تولید کنند.