مکانیزم رشد نانوحلقه‌های پیزوالکتریک

۱۱ مارس ۲۰۰۴- شکل جدیدی از نانوساختارهای اکسید روی تولیدشده است که به شکل حلقه‌ بوده و با نام نانوحلقه ۱ شناخته می‌شود. محققین احتمال می‌دهند در آینده‌ای نزدیک بتوان از این ساختار حلقه‌ای شکل در حسگرهای فشار با قابلیت تزریق به درون رگ‌ها استفاده نمود.