اثرات سم نوعی فولرین بر مغز

۲۸ مارس ۲۰۰۴- اخیراً محققین دانشگاه دالاس متوجه شده‌اند که یک نوع از فولرین‌ها قادر به ایجاد صدمات مغزی وسیع در گونه‌های آبزی (ماهی‌ها) می‌باشند.