تولید ادوات گسیل کننده

۲۳ فوریه ۲۰۰۴- دانشگاه دلاویر آمریکا ( Delaware ) به همراه آکادمی علوم روسیه بر روی پروژه‌ای مشترک با هدف تولید ادوات جدیدی برای گسیل سیگنالهای تراهرتزی ( Hz 12 10 ) کار می‌کنند. این ادوات در شناسایی بیوشیمیایی، تشخیص‌های پزشکی و تحقیقات مربوط به سرطان کاربرد دارد.