ممنتوم‌های بزرگ در نانولوله‌ها

مارس ۲۰۰۴ – الکترون‌های چرخنده به دور هسته یک اتم، سیگنالی مغناطیسی موسوم به ممان مغناطیسی اربیتالی ۱ (مداری) را پدید می‌آورند. اندازه این ممان، تابع اندازه قطر خارجی مدار الکترون- یعنی همان قطر اتم- است.