ساخت مدارهای نانولوله‌ای

۱ آوریل ۲۰۰۴ – محققین تاکنون برای ساخت مدارهای الکترونیکی مبتنی بر نانولوله، روش‌های مختلفی را برای جایدهی نانولوله‌ها بر روی سطح کشف کرده‌اند: