ساخته‌شدن پنجمین ساختار کربنی

۲۳ مارس ۲۰۰۴- محققین، شکل جدیدی از کربن را ساخته‌اند. این ماده جدید که یک جامد اسفنجی بسیار سبک است، به شکل غیرمعمول جذب آهنربا می‌‌شود.