فوم‌های نانولوله‌ای

۱۰ مارس ۲۰۰۴- محققین مؤسسه پلی‌تکنیک رنسلار با استفاده از تبخیر مایعی حاوی آرایه‌ای از نانولوله‌های کربنی چنددیواره موفق به ایجاد فوم‌های دوبعدی متخلخل از نانولوله‌ها شده‌اند. امکان استفاده از این فوم‌ها در تقویت‌کننده‌های ساختاری به منظور جذب ضربه و همچنین در غشاءهای الاستیک وجود دارد.