نشان‌دارکردن ژن‌های معیوب

مارس ۲۰۰۴- اخیراً یک روش تصویربرداری در مقیاس نانو برای بهبود روش‌های رایج تصویربرداری از سرطان سینه و سایر تست‌های زیست‌پزشکی توسط موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) عرضه شده است.