فناوری جدید پالسی

۱۱ مارس- محققین دانشگاه کالیفرنیای جنوبی USC یک فناوری پالسی ارائه کرده‌اند که در آن از میدان‌های الکتریکی برای تغییر ویژگی‌ها و عملکرد درون‌سلولی استفاده شده است. این کار می‌تواند باعث بهبود روش‌های درمان بیماری‌هایی همچون سرطان شود.